REGULAMIN ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEMNIAKA

2016-10-09

        

     ORGANIZATORZY                                                     


             K.T.R. TORPEDO-SOLEC KUJAWSKI

             B.K.T.R.TURKOLE -BYDGOSZCZ

 

        KOMITET ORGANIZACYJNY

 

            KOMANDOR-JERZY KEMPIŃSKI

            WICEKOMANDOR-JAN KUCZYŃSKI

            SEKRETARIAT- BERNADETA GASIŃSKA

                       BOŻENA MAKOWSKA

 

            PROGRAM

            GODZ.11:00 OFICJALNE OTWARCIE

            GODZ.12:00-14:00 KONKURENCJE

            GODZ 14:30  ZAKOŃCZENIE

 

            TERMIN :

            ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA ODBĘDZIE SIĘ

DNIA   2015-10-09

NA TERENIE  WSI CHROŚNA (świetlica)

ROZPOCZĘCIE O GODZINIE 11:00

  Zlot nie posiada charakteru komercyjnego i jest organizowany według zasady„non profit”

 

 

            WPISOWE -12 ZŁ NA MIEJSCU

 

            CEL I CHARAKTER

           

            -popularyzacja turystyki na dwóch kołach
            -spotkanie turystów i kolarzy umacnianie więzi koleżeńskich   

            -czynny wypoczynek na świeżym powietrzu

            ŚWIADCZENIA

 

            -ZNACZEK PAMIATKOWY

            -PIECZĄTKA OKOLICZNOŚCIOWA

            -POSIŁEK

      -KAWA HERBATA

      - KIEŁBASKA  I OCZYWIŚCIE PIECZONY ZIEMNIAK

 

UPOMOMINEK  W KONKURSIE ZA NAJBARDZIEJ ORGINALNEGO                     ZIEMNIAKA :)

 

            -NAGRODY ZA CZOŁOWE MIEJSCA W KONURENCJACH

           

 

 

            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

ŚWIETO PIECZONEGO ZIEMNIAKA ODBĘDZIE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA POGODĘ .

CZŁONKOWIE PTTK Z OPŁACONYMI SKŁADKAMI ORGANIZACYJNYMI SĄ UBEZPIECZENI  OD  NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW- NW WG UZGODNIEŃ ZG PTTK Z  UBEZPIECZYCIELEM

ORGANIZATORZY NIE PONOSZĄ ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYPADKI  POWSTAŁE  W WYNIKU NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH I PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO. ZALECAJA UBEZPIECZYĆ SIE WE WŁASNYM ZAKRESIE          -INTERPRETACJA I EWENTUALNE ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻĄ DO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO